ΥΓΕΙΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ

Υγεία και Φάρμακα

Η εταιρία ΑΕΝΑΟΝ Management παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα συστήματος υγείας και του κλάδου των Φαρμακευτικών Εταιρειών, με σκοπό την υποστήριξη των φορέων για την επίτευξη των στόχων τους, την αύξηση της αποδοτικότητας τους, τη μείωση του κόστους και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Ειδικευόμαστε στην αναδιάρθρωση δανεισμού και λειτουργική αναδιοργάνωση καθώς και στην άντληση δανειακών και επενδυτικών κεφαλαίων.