Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Aenaon Management

Η εταιρεία μας ΑΕΝΑΟΝ MANAGEMENT ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ έχει ως κύρια δραστηριότητα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις σχετικά με τον στρατηγικό και χρηματοοικονομικό της σχεδιασμό, με θέματα οργάνωσης και λειτουργιών, καθώς και μέτρησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου.

Η ΑΕΝΑΟΝ από την αρχή της λειτουργίας της, πραγματοποιεί μια συνεχή ανοδική πορεία και βρίσκεται πλέον ανάμεσα στις πιο δυναμικές, αξιόπιστες και αποτελεσματικές εταιρίες του κλάδου.

Καθώς είμαστε μια εταιρεία «boutique» στελεχωμένη με υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς και των Τραπεζών με μακρόχρονη αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδίκευση και υψηλή επιστημονική κατάρτιση σε όλα τα αντικείμενα που αφορούν στις επιχειρήσεις, είμαστε σε θέση να:

– Υποστηρίζουμε την ιεράρχηση των επιχειρησιακών στόχων, εντοπίζουμε τις ανάγκες ρευστότητας και συμβάλλουμε στην εξεύρεση των βέλτιστων πηγών κάλυψής τους είτε μέσω τραπεζικών ή άλλων χρηματοδοτήσεων είτε μέσω κρατικών ενισχύσεων στοχεύοντας στη βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων με παράλληλη ελαχιστοποίηση του χρηματοοικονομικού κόστους.

– Οργανώνουμε την επιχείρησή σας σε κάθε στάδιο.
Αναπτύσσουμε τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της επιχείρησής σας σε όλους τους άξονες (εμπορικά, οικονομικά και στρατηγικά).

– Αποτιμούμε με διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους την εμπορική αξία της επιχείρησής σας έτσι ώστε να προβείτε σε ενέργειες εξαγοράς, συγχώνευσης ή απορρόφησης.

– Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση, οργάνωση και αξιολόγηση προγραμμάτων και δράσεων, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την Ευρωπαϊκή Ένωση (προετοιμασία φακέλου, τεχνική υποστήριξη).

Η αποστολή μας

Αποστολή μας, είναι να παρέχουμε στον κάθε πελάτη  –  συνεργάτη μας ολιστική επιχειρηματική υποστήριξη 360ο προσαρμοσμένη στους δικούς του στόχους.

Το όραμά μας

Όραμά μας στην ΑΕΝΑΟΝ είναι να σχεδιάζουμε και να υποστηρίζουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων-πελατών μας  καλύπτοντας τις ανάγκες τους ρευστότητας είτε μέσω χρηματοδοτήσεων είτε μέσω επενδυτικών προγραμμάτων, καθώς και να ικανοποιούμε τις απαιτήσεις τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον με αξιοπιστία και συνέπεια δημιουργώντας υπεραξία και εξασφαλίζοντας την προοπτική τους πάνω σε πιο στέρεη χρηματοοικονομική διάρθρωση

Η ΑΕΝΑΟΝ χρησιμοποιεί εξειδικευμένες διαδικασίες και πρακτικές για τις οποίες είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015.

Στο πελατολόγιό μας συγκαταλέγονται επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό που αποτελούν τους leaders του κλάδου τους και αθροιστικά πραγματοποιούν τζίρο άνω των 700 εκ. €, ενώ διαχειριζόμαστε τις συνολικές τραπεζικές τους πιστοδοτήσεις, οι οποίες υπερβαίνουν τα 200εκ. €.