ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ενίσχυση και Λειτουργία νέων Μικρομεσαίων επιχειρήσεων
ΕΝΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση και Λειτουργία νέων Τουριστικών επιχειρήσεων
ΕΝΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων (Β’ Κύκλος)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα (Β’ Κύκλος)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας – Produc-E Green
ΕΝΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ
ΕΝΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
ΕΝΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα 360»
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια»
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1η Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων»
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1η Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα”
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών
ΕΝΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων (ESIF ERDF Guarantee Fund)
ΕΝΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
ΕΝΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη (5η) Προκήρυξη Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έβδομη (7η) Προκήρυξη Καθεστως Ενισχυσης Αναπτυξιακου Νομου «Γενικη Επιχειρηματικοτητα»
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών – Επανεκκίνηση Εστίασης
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19 (Β’ κύκλος)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γέφυρα 2
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

E-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (Β κύκλος)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Αττική.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας – Επανεκκίνηση Τουρισμού
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Μεταποίηση
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» -Δ’ Κύκλος
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα