• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις σχετικά με τον στρατηγικό και χρηματοοικονομικό τους σχεδιασμό, με θέματα οργάνωσης και λειτουργιών, καθώς και μέτρησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου.
  • Ολιστική επιχειρηματική υποστήριξη 360° προσαρμοσμένη στους στόχους κάθε επιχείρησης.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Aenaon Management

Η εταιρεία μας ΑΕΝΑΟΝ MANAGEMENT ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ έχει ως κύρια δραστηριότητα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις σχετικά με τον στρατηγικό και χρηματοοικονομικό τους σχεδιασμό, με θέματα οργάνωσης και λειτουργιών, καθώς και μέτρησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Aenaon
Aenaon
bavk1
front1

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Aenaon Management

Η εταιρεία μας ΑΕΝΑΟΝ MANAGEMENT ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  έχει ως κύρια δραστηριότητα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις σχετικά με τον στρατηγικό και χρηματοοικονομικό της σχεδιασμό, με θέματα οργάνωσης και λειτουργιών, καθώς και μέτρησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ:

Υποστηρίζουμε την ιεράρχηση των επιχειρησιακών στόχων, εντοπίζουμε τις ανάγκες ρευστότητας και συμβάλλουμε στην εξεύρεση των βέλτιστων πηγών κάλυψής τους.

Αναπτύσσουμε τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της επιχείρησής σας σε όλους τους άξονες (εμπορικά, οικονομικά και στρατηγικά).

Αποτιμούμε με διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους την εμπορική αξία της επιχείρησής σας έτσι ώστε να προβείτε σε ενέργειες εξαγοράς, συγχώνευσης ή απορρόφησης.

Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση, οργάνωση και αξιολόγηση προγραμμάτων και δράσεων, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την Ευρωπαϊκή Ένωση (προετοιμασία φακέλου, τεχνική υποστήριξη).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ