ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Λειτουργική οργάνωση επιχειρήσεων

Στην ΑΕΝΑΟΝ αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση ή τη διαμόρφωση της οργάνωσης των επιχειρήσεων, που ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους περιλαμβάνει:

  • Σχεδιασμό της Οργανωτικής Δομής και Περιγραφή των Οργανωτικών Μονάδων
  • Λειτουργικό Σχεδιασμό/ Ανασχεδιασμό Διαδικασιών
  • Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Δικτύων Διάθεσης Προϊόντων και Υπηρεσιών
  • Σχεδιασμό και Οργάνωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Μελέτες Βελτίωσης της Παραγωγικότητας και Μείωσης του Κόστους Λειτουργίας
  • Μελέτες Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών
  • Διαχείριση Αλλαγών