ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ενέργεια, περιβάλλον, κατασκευές

Η προσαρμογή των επιχειρήσεων στη μελλοντική ενεργειακή αγορά απαιτεί εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη για τη διαμόρφωση και επιλογή της βέλτιστης στρατηγικής ανάπτυξης.

Η εταιρεία ΑΕΝΑΟΝ Management παρέχει υπηρεσίες ενεργειακών μελετών και τεχνικού συμβούλου ανάπτυξης έργων ενεργειακού μετασχηματισμού σε εταιρείες βιομηχανίας, τουρισμού και Ο.Τ.Α. για τον σχεδιασμό έργων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.