ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ενέργεια - Περιβάλλον - Κατασκευές

Η προσαρμογή των επιχειρήσεων στη μελλοντική ενεργειακή αγορά απαιτεί εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη για τη διαμόρφωση και επιλογή της βέλτιστης στρατηγικής ανάπτυξης.

Η εταιρεία ΑΕΝΑΟΝ Management παρέχει υπηρεσίες ενεργειακών μελετών και τεχνικού συμβούλου ανάπτυξης έργων ενεργειακού μετασχηματισμού σε εταιρείες βιομηχανίας, τουρισμού και Ο.Τ.Α. για τον σχεδιασμό έργων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.