ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ / ΤΟΜΕΑΣ

Αγροτική Βιομηχανία / Αγροτικός Τομέας

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε όλους του τύπους γεωργίας.

Η εταιρεία  ΑΕΝΑΟΝ Management δραστηριοποιείται στο χώρο παρέχοντας υπηρεσίες στο πλαίσιο Αναπτυξιακών και Επενδυτικών προγραμμάτων, στην Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων, μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, την υπαγωγή επενδυτικών Έργων προς χρηματοδότηση από τον εκάστοτε Αναπτυξιακό Νόμο, ο οποίος αποτελεί το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας αλλά και την υποστήριξη επιχειρήσεων για την άντληση χρηματοδότησης από άλλα χρηματοδοτικά πλαίσια όπως είναι το ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας.

Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες εταιρείες του αγροτικού κλάδου που δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση, την εμπορία και την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων αναλαμβάνοντας την εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού και την διαχείριση και παρακολούθηση των επενδυτικών σχεδίων τους.