ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός

Διαθέτουμε πληθώρα υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών των τουριστικών επιχειρήσεων που αφορούν στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές τους, καθώς και στις αναπτυξιακές τους ανάγκες.

Ειδικευόμαστε στην αναδιάρθρωση δανεισμού και λειτουργική αναδιοργάνωση καθώς και στην άντληση δανειακών και επενδυτικών κεφαλαίων. Τα τελευταία χρόνια, υλοποιήθηκε υπό την εποπτεία μας, σημαντικός αριθμός έργων στο πλαίσιο Αναπτυξιακών και Επενδυτικών Προγραμμάτων.