ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Aenaon Management - Επιχειρηματικοί, Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι > Services > ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Στρατηγικός και Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός

Το σύγχρονο ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί αμεσότητα στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και συστηματικό τρόπο για την υλοποίησή τους.

Η ΑΕΝΑΟΝ με την πολυετή εμπειρία της αναλαμβάνει:

  • Υποστήριξη και συνδιαμόρφωση της στρατηγικής της επιχείρησης με καθοδήγηση και υποστήριξη του επιχειρηματικού πλάνου.
  • Δημιουργία ρευστότητας και ορθή διαχείρισή της
  • Παρακολούθηση για την αποτελεσματική εφαρμογή