ΕΜΠΟΡΙΟ

Εμπόριο

Παρέχουμε υπηρεσίες σε επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου, για τον έλεγχο της κερδοφορίας των προϊόντων και των πελατών, για τον προγραμματισμό και έλεγχο των αποθεμάτων, για την οργάνωση και την ανάπτυξη των πωλήσεων καθώς και τη μέτρηση του κόστους και την απόδοση ή μη των εφαρμοζόμενων διαδικασιών.

Επίσης υποστηρίζουμε τις εταιρείες που ασχολούνται με το εμπόριο και αναζητούν λύσεις κυρίως σε θέματα βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.