ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ (PORTFOLIO AND PROJECT MANAGEMENT)

Διοίκηση και Διαχείριση Έργου (Project Management)

Η ΑΕΝΑΟΝ εξειδικεύεται στη διοίκηση έργων και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Μελέτη βιωσιμότητας
  • Σχεδιασμός έργου
  • Οργάνωση, συντονισμός της διαδικασίας επιλογής αναδόχου
  • Αξιολόγηση προσφορών-Επιλογή αναδόχου
  • Παρακολούθηση μέχρι τελικής υλοποίησης του έργου

Στόχος μας η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τις απαιτήσεις, τον προϋπολογισμό και την συνολική επιχειρηματική στρατηγική, έτσι ώστε να παραχθεί το βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα για τους πελάτες μας.