ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΙΔΙΩΤΩΝ

Aenaon Management - Επιχειρηματικοί, Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι > Services > ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΙΔΙΩΤΩΝ

Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων Δανείων Επιχειρήσεων και Ιδιωτών

Διαχείριση μη Εξυπηρετούμενων δανείων Επιχειρήσεων και Ιδιωτών   ( Πιστωτικά Ιδρύματα -Τράπεζες  \ Fund )

Εξεύρεσή  εξατομικευμένων λύσεων βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων των οφειλετών

Υποστήριξη της διαδικασίας έως την πλήρη ολοκλήρωση της.

  • Ανάλυση των οικονομικών δεδομένων των οφειλετών
  • Τεκμηρίωση βιώσιμης πρότασης προς τον διαχειριστή του δανείου/ων
  • Tailor made  εξυπηρέτηση των οφειλών
  • Υποστήριξη της διαδικασίας υλοποίησης  -Αποδοχή προτεινόμενης λύσης –
  • Υπογραφή υποστηρικτικών εγγράφων
  • Παρακολούθηση  – μελλοντική στήριξη  της δυνατότητας ανταπόκρισης του οφειλέτη.