ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Διαχείριση Κρίσεων

Η ΑΕΝΑΟΝ εξειδικεύεται στη μελέτη και πρόβλεψη κινδύνων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση, με στόχο να μειωθεί η αβεβαιότητα, να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και να γίνουν ενέργειες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση, ώστε να μην επηρεαστεί η εικόνα και η φήμη της επιχείρησης.

  • Διαχείριση της πρόληψης με την προετοιμασία του οργανισμού και την κατάρτιση πλάνου διαχείρισης κρίσεων
  • Διαχείριση της έναρξης της κρίσης με στόχο τη γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της, έτσι ώστε να αποτραπεί η επιδείνωση της κατάστασης
  • Διαχείριση των επιπτώσεων της κρίσης με ενέργειες για την διευθέτησή τους
  • Διαχείριση ανάκαμψης των επιπτώσεων με ενέργειες για την επαναφορά της δομής των συστημάτων και των ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης σε λειτουργική κατάσταση τουλάχιστον ίδια ή και βελτιωμένη σε σχέση με την κατάσταση που ήταν το περιβάλλον πριν την κρίση.