ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δημόσια Διοίκηση

Η εταιρεία  ΑΕΝΑΟΝ Management διαθέτοντας πολυετή εμπειρία σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση και αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων πολύπλοκων και απρόβλεπτων μεταρρυθμίσεων, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή αλλαγών προκειμένου να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι τόσο στον Δημόσιο και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, στην Αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ), καθώς και των οργανισμών και επιχειρήσεων τους.

Παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υποστήριξης για την κάλυψη οργανωτικών και λειτουργικών αναγκών με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας, της παραγωγικότητας, το λειτουργικό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό.