ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

Βιομηχανία και Βιοτεχνία

Διαθέτουμε τεχνογνωσία σε θέματα μελετών σκοπιμότητας βιωσιμότητας επενδύσεων, εγκαταστάσεων και επεκτάσεων επιχειρήσεων. Ειδικευόμαστε στην αναδιάρθρωση δανεισμού και λειτουργική αναδιοργάνωση, καθώς και στην άντληση δανειακών και επενδυτικών κεφαλαίων.

Διαθέτουμε εμπειρία στο χώρο των επιδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων στον τομέα της Βιομηχανίας έχοντας επιτύχει την έγκριση επιχορήγησης σε μεγάλο αριθμό επενδύσεων επιχειρήσεων με ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά.