Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, προϋπολογισμού 300.000.000€, στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα και καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους.

 

Για τα αναλυτικά κείμενα των προκηρύξεων ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Προκήρυξη Δράσης 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Προκήρυξη Δράσης 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

Προκήρυξη Δράσης 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής