Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ

Η Δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 ,  στοχεύει στην  αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.

Στις επιλέξιμες δαπάνες των Δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός , πιστοποίηση προϊόντων, δαπάνες marketing, καθώς και δαπάνες  για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Η κάθε επιμέρους Δράση καλύπτει διαφορετικού ύψους επενδυτικά σχέδια.

 

Για τα αναλυτικά κείμενα των προκηρύξεων ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Πρόσκληση Δράσης 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Πρόσκληση Δράσης 2 – «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»