ΕΣΠΑ

Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων

Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των δικηγορικών γραφείων προκειμένου οι δικηγόροι να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης, σε δικαστήρια και σωφρονιστικά́ καταστήματα της χώρας.

Η δοθείσα παράταση (30-09-2021) δεν αφορά νέες αιτήσεις παρά μόνο επανυποβολή παλαιών απορριφθέντων αιτημάτων.

Επιδότηση:
Έως 2,000€
Προθεσμία:
30-09-2021
Started
16-06-2021