ΚΛΑΔΟΙ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Διαθέτουμε πληθώρα υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των αναγκών των τουριστικών επιχειρήσεων που αφορούν στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές τους, καθώς και στις αναπτυξιακές τους ανάγκες.

AGRICULTURE (1)

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ / ΤΟΜΕΑΣ

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε όλους του τύπους γεωργίας.

INDUSTRY

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

Διαθέτουμε τεχνογνωσία σε θέματα μελετών σκοπιμότητας βιωσιμότητας επενδύσεων, εγκαταστάσεων και επεκτάσεων επιχειρήσεων.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η εταιρεία  ΑΕΝΑΟΝ Management διαθέτοντας πολυετή εμπειρία σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση και αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων πολύπλοκων και απρόβλεπτων μεταρρυθμίσεων, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή αλλαγών προκειμένου να επιτευχθούν.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Οι παρεχόμενες από την εταιρεία μας υπηρεσίες στοχεύουν στην υποστήριξη των Φορέων Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και στην κάλυψη των οργανωτικών και λειτουργικών αναγκών τους.

ENERGY

ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΚΑΤΑ...

Η προσαρμογή των επιχειρήσεων στη μελλοντική ενεργειακή αγορά απαιτεί εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη για τη διαμόρφωση και επιλογή της βέλτιστης στρατηγικής ανάπτυξης.

COMMERCE

ΕΜΠΟΡΙΟ

Παρέχουμε υπηρεσίες σε επιχειρήσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου, για τον έλεγχο της κερδοφορίας των προϊόντων και των πελατών, για τον προγραμματισμό και έλεγχο των αποθεμάτων

LOGISTICS

LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Η ΑΕΝΑΟΝ Management προσφέρει υπηρεσίες για την βελτίωση της Οργάνωσης & Διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Logistics και Μεταφορών.

FINANCIAL INSTITUTIONS

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Η ΑΕΝΑΟΝ Management προσφέρει υπηρεσίες σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα για τη βελτίωση των χαρτοφυλακίων τους καθώς και υπηρεσίες σχετικές με την παρακολούθηση της λειτουργίας και της οικονομικής θέσης των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτά.

MEDICAL

ΥΓΕΙΑ – ΦΑΡΜΑΚΑ

Η εταιρία ΑΕΝΑΟΝ Management παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα συστήματος υγείας και του κλάδου των Φαρμακευτικών Εταιρειών, με σκοπό την υποστήριξη των φορέων για την επίτευξη των στόχων τους, την αύξηση της αποδοτικότητας τους, τη μείωση του κόστους και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.